Ambitioner!

Foto: Signe Eurén

Foto: Signe Eurén

Der bliver talt meget om miljø og CO2-udledning i disse dage, og der er heldigvis masser af ambitioner derude.

Det er tydeligt for os alle, at temperaturen er steget. Hvis udledningen ikke bliver reduceret markant, vil den årlige middeltemperatur i Danmark i løbet af dette århundrede stige med 3,7 grader. Vandstanden vil stige med 0,6 meter, og den årlige mængde nedbør vil stige 6,9 % i forhold til perioden 1986-2005.

Det er lidt interessant, når man kigger på menneskets egentlige magt over kloden. Jorden har sine cyklusser med varme og kulde i forbindelse med istider, men man kan se, at temperaturen er steget 1,5 grader siden 1870, og det er præcis i de år hvor den industrielle revolution tog fart.

Griber hele verden ind nu, vil det gøre en kæmpe forskel. Så vil den årlige middeltemperatur i Danmark kun stige med 1,2 grader, og den årlige mængde nedbør vil stige med 1,6 %.

 

Kilde: nyhederne.tv2.dk, denstoredanske.dk, nbi.ku.dk

Aftalen er i hus!

IMG_1459

Foto: Signe Eurén

EU har vedtaget klimaaftalen om reduktion af CO2, men den er ikke så imponerende som den burde være.

Danmark har virksomheder, der er førende inden for energieffektivitet, og det er jo fantastisk. Det tyder på, at det er noget sværere at få USA, Kina og lande som Polen med højt kulforbrug med på miljø-bølgen, så derfor blev aftalen et kompromis og derfor ikke så ambitiøs som Helle Thorning-Scmidt og vi alle kunne have håbet.

CO2-udslippet skal i følge aftalen reduceres med mindst 40 % i 2030 i forhold til 1990. Målene for vedvarende energi og energieffektivitet endte begge på mindst 27 procent. Målet for den vedvarende energi er bindende på EU-niveau, mens målet for energieffektivitet kun er vejledende. Sidstnævnte skal genovervejes i 2020 med formålet at blive løftet til 30 %.

Underdirektør i Dansk Energi mener, at målet slet ikke er ambitiøst nok og næsten er nytteløst. EU har nogle målsætninger for 2020 og de regler, som EU-Kommissionen har lavet i den forbindelse, vil allerede nå 21 % for CO2-reduktion og og 19 % for henholdsvis vedvarende energi og energieffektivitet i 2020. Målet er faktisk ikke løftet særligt meget.

Et krav på 30 % for vedvarende energi og energieffektivitet, som Helle Thorning-Schmidt kæmpede for, ville både have øget den danske eksport og give arbejdspladser, og EU kunne have sparet mere end 40 milliarder kroner i importeret energi (fx russisk gas) om året.

Helle Thorning-Schmidt var smart at fremhæve ordet “mindst”, og det betyder, at man kan vælge at skrue op for ambitionerne senere. Det håber vi selvfølgelig, at hun vil kæmpe videre for – imens kan vi gøre hvad vi selv kan. Tag et kig i guiden!

Kilde: bt.dk